POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.

 1. Administratorem danych osobowych jest: Okno Home Patryk Łaciak, ul. Osiedlowa 7, 34-325 Łodygowice.
 2. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”.
 3. Mają Państwo prawo: żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 4. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody – mogą Państwo ją cofnąć w dowolnym momencie, informując nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.
 5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • wypełnienia obowiązków podatkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • prowadzenia korespondencji mailowej i udzielania odpowiedzi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców: zewnętrznym firmom kurierskim, pocztowym, IT, księgowym, prawnym, oraz w przypadkach, gdy obowiązek ich udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do należytej realizacji celów określonych w pkt 6 a po tym okresie zostaną usunięte.

Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji zamówienia. W przypadku niepodania danych osobowych brak będzie możliwości realizacji zamówienia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań´ dotyczących ochrony  Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt, np. poprzez e-mail: kontakt@hidream.pl.

JAKOŚĆ

Wszystkie produkty wykonywane
są ręcznie

BEZPIECZEŃSTWO

Materiały o całkowicie naturalnym składzie,
oznaczone certyfikatem OEKO-TEX

KOMFORT

Wygodna Twojego dziecka
to nasz priorytet

DARMOWA WYSYŁKA

Przy zakupach
powyżej 400 zł